Organisatie

Het bestuur van de Stichting FAST is als volgt samengesteld:

Marijke van Beukering, voorzitter en penningmeester a.i.

Gerrit Zwiers, secretaris

Pieter Verhelst, bestuurslid

Het bestuur krijgt geen beloning.